izdebnik Pomoc dla Jagódki
www.izdebnik.pl - STRONA W PRZYGOTOWANIU ! Copyright 2005r. e-mail: izdebnik@izdebnik.pl
Główna Historia Turystyka Zdrowie Sport Edukacja Biznes Rozrywka OSP PKS Fotografia
Izdebnik - , gm. Lanckorona. Nazwa; prawdopodobnie pochodzenia wołoskiego. Wołosko-rumuńskie słowo „istep” oznacza osadę, miejsce zamieszkałe

Ochotnicz
BDI


tel.: 0 33 876 36 36
34-144 IZDEBNIK 186
Województwo: MAŁOPOLSKIE
KRS 0000007294, REGON: 70833168
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2001-04-12
Sposób reprezentacji:
- PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK

Urodziny OSP Izdebnik 110 lat służby dla społeczności lokalnej


Ochotnicze Straże Pożarne to najstarsze organizacje pozarządowe w Polsce. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że niektóre elementy tak szeroko propagowanej obecnie idei społeczeństwa obywatelskiego są w naszej świadomości zakodowane już od stuleci dzięki działalności jednostek OSP w naszych małych ojczyznach. To dzięki ich bezinteresownej pasji, zaangażowaniu w sprawy społeczne i chęci niesienia pomocy innym, możemy jako społeczeństwo cieszyć się większym poczuciem bezpieczeństwa. W Gminie, obok jednostki OSP w Lanckoronie, która niedawno świętowała 120-lecie swego istnienia, funkcjonuje także 110-letnia jednostka w Izdebniku, która właśnie obchodziła swe urodziny. Pomimo wyjątkowo brzydkiej pogody, uroczystość przyciągnęła Mieszkańców, którym niestraszny jest deszcz oraz wielu znakomitych Gości: Senatora Stanisława Bisztygę, Posła Tadeusza Arkita, Starostę Wadowickiego Mirosława Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Mieszczaka, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Andrzeja Mroza, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Pawła Kwarciaka, Komendanta Policji w Kalwarii Marka Błachuta, Księdza Kapelana Strażaków z Sułkowic i Księży Proboszczów Parafii w Lanckoronie, Biertowicach i Izdebniku oraz lokalne władze z Panią Wójt Zofią Oszacką i Przewodniczącym Rady Jerzym Chorążym. Uroczystość pięknie poprowadził Prezes OSP Izdebnik Marek Kwaśnica wraz z Bartłomiejem Kowalski z PSP Wadowice.

Uroczystość zapoczątkowała Msza Św. w kościele Św. Małgorzaty, którą celebrował izdebnicki Proboszcz Ks. Andrzej Gawęda. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej pod batutą druha Dariusza Pikora, 16 delegacji OSP ze sztandarami przeszło do wyremontowanego Domu Strażaka, gdzie rozpoczęła się dalsza część obchodów.

Jednostka odznaczona została za swoje zasługi najwyższym wyróżnieniem jakim jest Medal Chomicza. Przyjęto go z prawdziwą dumą i radością.

Ważnym akcentem uroczystości było przekazanie przez Panią Wójt i Pana Przewodniczącego Rady, samochodu bojowego marki Volvo na potrzeby OSP. Samochód będzie dobrze służył społeczności, która narażona jest na coraz więcej zagrożeń, zarówno ze strony żywiołów i natury, jak i nieprzemyślanych działań człowieka.

OdznaczeniaPrezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 20 kwietnia 2009 roku nadało odznaczenia najbardziej zasłużonym Druhnom i Druhom:


Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Druh Stanisław Malina s. Władysława
 • >
 • Druh Andrzej Pasek s.Edwarda
 • Druh Jan Sroka s. Wincentego


 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Druhna Zofia Oszacka c. Janusza
 • Druh Mariusz Cora s.Stanisława
 • Druh Tomasz Cora s. Stanisława
 • Druh Łukasz Czwartek s.Wiesława
 • Druh Rafał Czwartek s.Wiesława
 • Druh Łukasz Kwaśnica s. Marka
 • Druh Tomasz Malina s. Adama
 • Druh Paweł Moskała s.Stanisława
 • Druh Tomasz Ryszawa s.Zygmunta
 • Druh Sroka Marcin s. Jana


 • Brązowy Medal Za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
 • Druh Damian Bieniek s. Stanisława
 • Druh Piotr Kwaśnica s. Stanisława
 • Druh Sławomir Kwaśnica s. Stanisława
 • Druh Bronisław Madej s. Zdzisława
 • Druh Piotr Machnik s. Adama
 • Druh Rafał Magosz s. Zygmunta
 • Druh Ireneusz Madej s. Zdzisława
 • Druh Dariusz Pikor s. Jana
 • Druh Przemysław Pasternak s. Adama
 • Druh Sylwester Sroka s. Jana


 • Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – uchwałą z dnia 17 marca 2009 roku odznaczyło odznaką :

  Strażak Wzorowy
 • Druha Jakuba Grywalskiego s. Piotra


 • Źródło: http://www.lanckorona.pl/news,235.html
 • Izdebnik.pl BB 2009.11.04