izdebnik Pomoc dla Jagódki
www.izdebnik.pl - STRONA W PRZYGOTOWANIU ! Copyright 2005r. e-mail: izdebnik@izdebnik.pl
Główna Historia Turystyka Zdrowie Sport Edukacja Biznes Rozrywka OSP PKS Fotografia
Izdebnik - , gm. Lanckorona. Nazwa; prawdopodobnie pochodzenia wołoskiego. Wołosko-rumuńskie słowo „istep” oznacza osadę, miejsce zamieszkałe

"BDI" - prezentacja projektu w Gminach
2010-11-07
(...)W ramach prezentacji publicznej rozwiązań projektowych będą miały miejsce dyżury projektantów. Odbędą się również spotkania informacyjne, podczas których projektanci zaprezentują rozwiązania projektowe dla tego zadania a przedstawiciele GDDKiA przedstawią procedurę dotyczącą wykupów nieruchomości i sposobów ochrony środowiska przed wpływem inwestycji:
 • w dniu 16.11.br. Gmina Lanckorona - OSP Izdebnik
  dyżur w godzinach 10:00 ÷ 17:00, spotkanie informacyjne o godzinie 17:00

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Konsorcjum projektowe TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Pracownia Inżynierska KLOTOIDA zapraszają do udziału w prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna - BDI).

  czytaj więcej ....

  "BDI" - Beskidzka Droga Integracyjna??
  Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

  czytaj więcej ....

  "BDI" - Beskidzka Droga Integracyjna??
  BDI

  Marcin Płaszczyca, Andrychów
  2008-12-30 10:36:07, aktualizacja: 2008-12-30 10:45:06


  Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska to dwie gminy, których samorządy odrzuciły w całości projekty budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Pozostałe gminy wybrały dla siebie dogodne warianty przebiegu trasy. Jednak bez zgody wszystkich droga nie powstanie. Wczoraj wojewoda małopolski Jerzy Miller zaprosił wójtów i burmistrzów wszystkich gmin na spotkanie do Andrychowa, by negocjować w sprawie rządowej inwestycji. Burmistrzowie Wadowic i Kalwarii na spotkaniu się nie zjawili. Ewa Filipiak - burmistrz Wadowic i Augustyn Ormanty - burmistrz Kalwarii sami postawili się w trudnej sytuacji. Ich gminy uznano za głównych hamulcowych inwestycji.

  Choć z Wadowic do Andrychowa przyjechała skarbnik Wadowic Bożena Flasz, to stanowiska miasta nie miał jednak tak naprawdę kto bronić. Bożena Flasz poinformowała wojewodę oraz burmistrzów i wójtów o tym, że rada miejska odrzuciła cztery zaproponowane warianty przebiegu BDI przez gminę, a w mieście zawiązał się komitet protestacyjny. Podobny komitet powstał w Kalwarii. Tyle jednak wojewoda Jerzy Miller wiedział już z gazet.

  Przedstawiciel rządu w Małopolsce nie ukrywał swojego rozczarowania postawą samorządów blokujących budowę BDI. Rząd zamierza wydać na jej powstanie 2,5 mld zł, ale nic nie jest pewne.

  Jerzy Miller przypomniał, że już rok temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszła na ustępstwa samorządom w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej zgadzając się na ich brak współfinansowania fazy projektowej inwestycji.

  - Ja wiem, że wybory się zbliżają. Ale wyborcami nie są tylko ci, którzy protestują, ale również ci, którzy nie dojadą do Krakowa czy Bielska-Białej, bo komuś brakuje odwagi, by podejmować decyzję - podkreślił wojewoda Jerzy Miller.

  Jego zdaniem Wadowice i Kalwaria nie mają już czasu na podejmowanie decyzji. Do dwóch tygodni wojewoda czeka na ich jasną deklarację w sprawie przebiegu trasy.

  - Jeśli komuś nie podobają się cztery zaproponowane warianty i sam nie potrafi zaproponować piątego, to nie jest partnerem do dyskusji - skwitował wojewoda. Zaznaczył, że rząd liczy się z protestami mieszkańców przy budowie drogi, ale nie będzie jej budował wbrew samorządom.

  - Nie będę ukrywał, że jeśli w tych dwóch samorządach nie dojdzie do zgody, to ja ze swojego kalendarza tę drogę wykreślam. Jednocześnie dzwonię do Nowego Sącza i mówię, że macie kilka miliardów złotych do wzięcia - budujcie dwupasmówkę - oznajmił na spotkaniu Jerzy Miller.

  Chcąc ratować tę ważną dla regionu inwestycję burmistrz Andrychowa Jan Pietras proponował, by stworzyć zespół negocjacyjny, który będzie przekonywał Wadowice, Kalwarię i komitety protestujące do budowy drogi.

  Roman Olejarz, burmistrz Kęt, uważa, że jeżeli przez upór dwóch gmin droga nie powstanie, to jego miasto czeka prawdziwy horror komunikacyjny.

  - Na to spotkanie w Andrychowie spóźniłem się, ponieważ stałem w korku na drodze krajowej - dodał.

  Wczoraj Stanisław Kotarba, rzecznik prasowy poinformował nas, że Ewa Filipiak nie mogła pojechać do Andrychowa, bo miała inne wcześniej umówione spotkania.

  Izdebnik.pl BB 2008.12.30
   Źródło :
  • Gazeta Krakowska
  • http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/stronaglowna/74401,wadowice-i-kalwaria-hamuja-beskidzka-trase,id,t.html

  ***************************************************************************
  STANOWISKO Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 listopada 2008r.


  2008.11.24


  Podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej poświęconej tematyce przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty przedstawił harmonogram spotkań, połączonych z konsultacjami społecznymi dotyczących przebiegu tej trasy po terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

  Informacja dotycząca zgłoszonych wniosków, ankiet, które wpłynęły do tut. Urzędu w sprawie przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

  Pierwsze spotkanie z Biurem Projektowym KLOTOIDA odbyło się 5 sierpnia 2008, w Urzędzie Miasta. Na spotkaniu poproszono projektantów o przedstawienie możliwości połączeń proponowanych wariantów pomiędzy sobą, nie wybierając żadnego z nich.

  W dniu 13 sierpnia 2008r, biuro Projektów KLOTOIDA przesłało mapy z naniesionymi wariantami przebiegu trasy z prośba o zaopiniowanie.

  W dniu 27 sierpnia 2008r, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gmina Kalwaria Zebrzydowska a GDDKiA Oddział w Krakowie w sprawie określenia zasad współpracy przy przygotowywaniu zadania BDI do realizacji w szczególności na etapie prac projektowych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

  W dniu 02.09.2008r. przesłano wszystkim Radnym RM oraz Sołtysom materiały (mapy z naniesionymi wariantami przebiegu BDI), do zapoznania się oraz informację o terminie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 16.09 z udziałem projektantów, w celu wypracowania opinii co do przebiegu wariantów na posiedzenie Sesji Rady Miejskiej. Materiały – mapy z naniesionymi wariantami zostały również umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.

  Wpłynęły pisma do tut. Urzędu:- dniu 08.09.2008. Rady Sołeckiej w Zebrzydowicach negujące przebieg trasy po ich terenie.


  w dniu 11 i 12.09.2008 Rady Sołeckiej Barwałd Górny z złącznikiem graficznym proponowanego wariantu przebiegi BDI po terenie wsi

  w dniu 15.09 – Pana Piotra Janusiewicza popierającą wypracowany wariant przez Rade Sołecką Barwałd Górny.

  Wszystkie w/w pisma przekazano Pracowni Projektowej w dniu 16.09.2008.

  Na posiedzeniu Komisji RM w dniu 16.09.2008, po przeanalizowano wariantów wypracowano projekt opinii w sprawie przebiegi BDI

  W dniu 16.09.2008r. wpłynęło pismo Pani Grażyny Zimmer z Barwałdu Górnego nie wyrażające zgody na przebieg trasy BDI po jej działkach. W dniu 17.09.2008 wpłynęły pisma:
  - mieszkańców Zarzyc Małych z propozycją korekty przebiegu trasy wariantem III (niebieskim) z załącznikiem, oraz propozycją połączeń wariantów III i II
  -Państwa Alicji i Ryszarda Rywotyckich z propozycją połączenia wariantu czarnego z czerwonym.

  Dnia 18 września 2008 na posiedzeniu Rady Miejskie w Kalwarii Zebrzydowskiej została podjęta opinia dotycząca proponowanych wariantów przebiegu BDI, uwzględniająca propozycje mieszkańców i Rad Sołeckich – załącznik nr 1.

  W dniu 19.09.2008r opinia RM oraz pisma które wpłynęły 16 i 17 września 2008r. jw. zostały przesłane do Biura Projektowego KLOTOIDA .

  W dniu 29.09. wpłynęły pisma mieszkańców i Rady Sołeckiej Zarzyc Małych z prośba o zmianę opinii RM w sprawie BDI z pominięciem wsi Zarzyce Małe i odrzucenie wariantu III. Pisma te zostały przekazane w dniu 03.10.2008r, w siedzibie Pracowni Projektowej KLOTOIDA na spotkaniu z udziałem Projektantów, Burmistrza i przedstawicieli wsi Zarzyce Małe.

  W dniu 07.10.2008r, na spotkaniu w Urzędzie Miasta z Dyrektorem GDDKiA O/ Kraków - Panem Jackiem Gryga – Inwestor BDI oraz przedstawicielami Sołectw po których planowany jest przebieg trasy BDI wręczono pismo z prośbą o bardzo szczegółowe i rzetelne przeanalizowanie przez projektantów zgłaszanych wniosków i ujecię ich w opracowaniu.

  W dniu 06.10.2008 wpłynęło pismo mieszkańców przysiółka Solcy w m. Brody negujące przebieg trasy wariantem żółtym i czerwonym po terenie wsi Brody. Pismo zostało przesłane 09.10. 2008r. do BP KLOTOIDA.

  W dniu 14.10 2008r. wpłynęło pismo mieszkańców Barwałdu Górnego – Przysiółek Dalachowice z prośbą o przesunięcie proponowanej trasy w kierunku północnym poza zabudowaniami.. Pismo zostało przekazane do Biura Projektowego 16.10.2008.

  W dniu 16.10.2008r. wpłynęło pismo mieszkańców Barwałdu Średniego z prośbą przesunięcia proponowanych wariantów na północ. Pismo zostało przesłane 20.10.2008. do Biura Projektowego.

  Na zwołanej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 21.10 2008, nie podjęto żadnego stanowiska w sprawie BDI, z uwagi na ogłoszone konsultacje społeczne.

  W dniach od 22.10. do 04.11.2008r, można było się zapoznać z opracowanymi wariantami lokalizacji przebiegu drogi, jej opisem, celem i zakresem inwestycji oraz uwarunkowaniami środowiskowymi w siedzibach Sołtysów wsi i Zarządu osiedla nr II. Informacje o powyższym podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, ogłoszono w Kościołach oraz na tablicach ogłoszeń. Aby umożliwić swobodny dostęp do materiałów sporządzono 7 kompletów otrzymanych materiałów i przekazano Sołtysom.

  W dni 29.10.2008. wpłynęło pismo mieszkańców Stanisławia Dolnego i Zebrzydowic Bieńkowic, którzy opowiadają się jednoznacznie za wariantem I niebieskim na odcinku przebiegającym po terenie Kalwarii Zebrzydowskiej i Stanisławiu Dolnym. Negują wariant IV – pomarańczowy.

  W dniu 30.10.2008 wpłynęły pisma:
  - Państwa Agnieszki i Marcina Nowak z Krakowa wyrażające sprzeciw na przebieg trasy wariantem przebiegającym przez wieś Zarzyce Małe,
  - Sołtysa wsi Zarzyce Małe informujące o przebiegu konsultacji społecznych na zebraniu sołeckim informujące o kategorycznym odrzuceniu wariantu II BDI. Pisma te zostały przekazane 04.11.2008 do Biura Projektów.

  Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 04.11.2008, w godzinach od 10:00 do 14:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta pełniki dyżur projektanci opracowujący dokumentację w/w inwestycji i odpowiadali na wszystkie zapytania i zastrzeżenia zainteresowanych, przyjmowali wypełnione ANKIETY.

  W dniu 04.11.2008r. Urząd Miasta przekazał do Biura Projektowego pismo z dnia 31.10.2008. Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach negujące przebieg wariantów BDI po terenach ich nieruchomości.

  Przekazane również zostało pismo Zarządu Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej informujące o wynikach przeprowadzonych konsultacji tj. propozycji przesunięcia trasy przebiegu BDI w stronę północną pod Stanisław Dolny – Kępki.

  W dniu 07.11.2008. zostały przesłane pisma Rad Sołeckich Barwałdu Górnego i Średniego z dnia 04.11.2008 z prośbą o zaprojektowanie BDI w wariantach I i IV z odchyleniem na północ.

  W dniu 07.11.2008. przekazano do Urzędu Miasta informację o przesłaniu opinii do Biura Projektów mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej popierającą propozycję Barwałdu Górnego i Średniego tj. przesuniecie wariantu I i IV w stronę północną.

  W dniu 12.11. 2008. przesłano ankiety mieszkańców Barwałdu Sredniego – 26 szt. wyrażających protest przebiegu drogi wariantem niebieskim (po terenie przysiółka „Krupinówka”.

  W dniu 17.11.2008 przesłano do Biura projektów pismo Rady Sołeckie w Brodach akceptujące przebieg BDI od momentu przejścia z droga wojewódzka 953 w Zebrzydowicach przejść na wariant I biegnący w kierunku Gminy Lanckorona a następnie przejść na wariant II czerwony odchylony w stronę północną do punktu 52+00, który biegnie w stronę wsi Izdebnik.


  Reasumując powyższe dane, brak jest akceptacji społecznej proponowanych wariantów przedstawionych przez Biura projektowe. Opracowania sporządzone zostały na nieaktualnych mapach terenu. Aby możliwe było w miarę bezkonfliktowe poprowadzenie trasy nowej drogi krajowej nr 52, po terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska zachodzi konieczność opracowania nowego wariantu, uwzględniającego zgłoszone uwagi i wnioski zainteresowanych mieszkańców, Radnych i Rad Sołeckich na nowych, aktualnych mapach. Zwracam się do Pana Przewodniczącego i Radnych o przyjęcie stanowiska w tym temacie oraz o unieważnienie opinii w sprawie BDI przyjętej na posiedzeniu XVII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.


  Z uwagi na brak akceptacji społecznej proponowanych wariantów przebiegu BDI przedstawionych przez Biura Projektowe, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej na posiedzeniu Sesji w dniu 20 listopada 2008r, podjęła następujące stanowisko.


  STANOWISKO Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 listopada 2008r.


  w sprawie: planowanej budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przebiegającej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

  W związku z przeprowadzonymi konsultacjami oraz otrzymanymi opiniami i wnioskami wystosowanymi przez mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej zajmuje następujące stanowisko:

  § 1


  1.Odrzuca wszystkie 4 warianty przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  2.Wnosi o wrysowanie nowych wariantów przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska, na nowych aktualnych mapach, z uwzględnieniem opinii i wniosków złożonych przez mieszkańców i przesłanych do Biur Projektowych.
  3.Deklaruje dalszą pomoc w opracowywaniu i opiniowaniu przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  4. Uchyla opinię Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej podjętą na posiedzeniu Sesji w dniu 18 września 2008r., dotyczącą przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

  § 2

  Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

  Izdebnik.pl BB, dodano: 2009.01.08
   Źródło :
  • www.kalwaria-zebrzydowska.pl
  • http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/index.php?dzial=aktualnosci&strona=10&id=1089

  ***************************************************************************
  Porozumienie w sprawie nowej drogi

  Gminy Andrychów i Kalwaria porozumiały się z GDDKiA w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Nie muszą już wpłacać na rzecz tej inwestycji po 2 mln zł, pomogą natomiast w przygotowaniu tego zadania, w szczególności na etapie prac projektowych, do uzyskania decyzji lokalizacyjnej włącznie.
  Planowany do realizacji odcinek drogi pomiędzy Bielsko-Białą (węzeł Suchy Potok), a skrzyżowaniem z drogą krajową nr 7 w Głogoczowie będzie miał długość ok. 70 km. Będzie to droga krajowa nr 52 o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego. Beskidzka Droga Integracyjna, bo tak potocznie nazywana jest nowa droga, uwzględnia w swych założeniach budowę obwodnic Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej w śladzie BDI. Natomiast dotychczasowe odcinki drogi krajowej nr 52 staną się po wybudowaniu nowej drogi, drogami gminnymi. Obecnie opracowana jest jedna koncepcja przebiegu BDI. Docelowo mają być opracowane trzy warianty przebiegu nowej drogi. Proponowany przebieg BDI przez teren gminy Andrychów odpowiada burmistrzowi Janowi Pietrasowi. Pozostaje do rozwiązania sprawa zjazdów.

  - Zdajemy sobie sprawę, że droga o charakterze GP, czyli głównej przyspieszonej ma ograniczoną liczbę zjazdów. Niemniej jednak trasa te będzie przechodziła w pobliżu rozwijającej się strefy ekonomicznej i tam przydałby się zjazd - mówi burmistrz Andrychowa.

  Na temat współpracy gmin, po terenie których przebiegać będzie nowa droga, z GDDKiA odbyło się spotkanie w Urzędzie wojewódzkim. Podczas spotkania wójtów i burmistrzów z wojewodą Jerzym Millerem, które miało miejsce 13 maja br. byli obecni również: dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Stanisław Pletnia oraz jego zastępca Andrzej Kollbek.
  Podczas spotkania przedstawiono wojewodzie, jak poszczególne samorządy są przygotowane do tego zadania, natomiast dyrektor Stanisław Pletnia poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na Studium techniczno-ekonomiczne i środowiskowe Beskidzkiej Drogi Integracyjnej oraz przedstawił aktualny harmonogram prac. Wynika z niego, że budowa realizowana w cyklu 24 - miesięcznym może zakończyć się już w 2012 roku.
  Gminy Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska porozumiały się z GDDKiA w sprawie współpracy przy budowie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Gmina Andrychów podpisała porozumienie z krakowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące współpracy w zakresie uzyskania dokumentacji, przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz otrzymania decyzji administracyjnych umożliwiających budowę i rozbudowę drogi krajowej nr 52, tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. W porozumieniu nie ma mowy o bezpośrednim finansowaniu przez gminę tej inwestycji, natomiast wyszczególniono zakres działań, które gmina ma przeprowadzić
  w ramach porozumienia. I tak gmina zobowiązała się do:
  1. Prowadzenia działań promocyjnych zapewniających planowanej inwestycji wsparcie społeczne,
  2. Zapewnienia współpracy przy planowaniu i realizacji tej inwestycji,
  3. Przekazania GDDKiA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualnie posiadanych podkładów geodezyjnych,
  4. Nieodpłatnego udostępnienia GDDKiA dla potrzeb przygotowania inwestycji do realizacji wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
  5. Przekazania GDDKiA nieodpłatnie gruntów gminnych dla potrzeb realizacji inwestycji na zasadach określonych w aneksie do Porozumienia,
  6. Udzielenia pomocy przy procedurze podziału działek do ULD,
  7. Pomocy przy identyfikacji właścicieli działek,
  8. Uzgodnienia przebiegu planowanej drogi przez administrowany przez gminę teren, zapewniający ciągłość trasy,
  9. Podjęcia innych koniecznych działań, których potrzeba wyniknie w trakcie procesu przygotowawczego i przyczyni się do jego sprawnego przebiegu,
  10. Po przejęciu na swoją administrację dotychczasowego przebiegu drogi krajowej wyrażenia zgody na ewentualne poprowadzenie ruchu objazdowego na czas remontów nowych odcinków drogi krajowej.

  - Porozumienie odbiega od wcześniejszych propozycji. Wiem, że przynajmniej jedna z gmin zaopiniowała pozytywnie poprzedni projekt dotyczący dofinansowania tej inwestycji w kwocie 2 mln zł. Myśmy wyszli z innego założenia, że i tak będzie to dużo kosztować gminę. Pamiętajmy bowiem, że po wybudowaniu lokalnej obwodnicy Andrychowa, obecna droga K 52, czyli ul. Krakowska, zostanie przekazana gminie. A więc utrzymanie tej drogi będzie na pewno wiązało się z szeregiem wydatków. Wzięliśmy pod uwagę również to, że gmina będzie musiała partycypować w kosztach wykonania zjazdów z nowej drogi. Ile będzie tych zjazdów, trudno powiedzieć, ponieważ to projektant wskaże ostatecznie w projekcie - mówi burmistrz Andrychowa Jan Pietras, który dodał, że nigdy nie był przeciwko budowie nowej drogi krajowej. Burmistrz poinformował, że w Urzędzie Miejskim został powołany specjalny Zespół ds. współpracy z GDDKiA w zakresie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

  Podobnie rzecz się ma w gminie Kalwaria Zebrzydowska, gdzie z zadowoleniem przyjęto wypracowany projekt nowego porozumienia pomiędzy gminą, a GDDKiA, w którym przewiduje się współpracę miedzy stronami, ale bez wkładu finansowego gminy.

  - Bardzo się ucieszyliśmy, że pan wojewoda, jako przedstawiciel rządu, zorganizował spotkanie, dotyczące budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,

  w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele zainteresowanych samorządów, jak również przedstawiciele inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego stanowiska, które już wcześniej było przekazywane, a które niestety niektóre ośrodki informacyjne źle interpretowały. Od początku nie kwestionowaliśmy budowy ciągu komunikacyjnego, jakim jest Beskidzka Droga Integracyjna. Nasze obawy dotyczyły partycypacji gminy w tym przedsięwzięciu, ponieważ GDDKiA wyliczyła, że ok. 2 mln zł na tę inwestycję powinna wyłożyć nasza gmina. To spowodowało nasz niepokój, zaprezentowany stanowiskiem Rady Miejskiej - mówi burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr Augustyn Ormanty. Burmistrz wskazywał, że w skali roku gmina dysponuje kwotą ok. 1,5 mln zł na utrzymanie wszystkich dróg w gminie, natomiast przez GDDKiA została zaskoczona wpłata na rzecz inwestycji kwoty 2 mln zł.
  Na sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Z. 29 maja br. projektanci zapoznają kalwaryjskich samorządowców z planowaną trasą BDI.

  Izdebnik.pl BB 2008.12.30
   Źródło :
  • Wadowice - Strona Powiatu Wadowickiego
  • http://www.wadowicki.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=221859